EST ENG RUS

 


     


Lastevanematele, kelle lapsed alustavad kooliteed 1.septembril 2015

 

 

Ootame Teid kooliga tutvuma 25.veebruaril kell 17.30 kooli aulasse 

 

1.Tallinna Kristiine Gümnaasiumi olevik ja tulevik.  Direktor Tiina Pall

2. Kooli õppekava, 1.klassi õpilaste vastuvõtt. Õppealajuhataja Anu Rannus

3. Tutvumine kooli ruumidega.


TKG 96

Reedel, 13. veebruaril tähistati Kristiine gümnaasiumi sünnipäeva. Õpilaste nimel rääkis Grete Metsoja.

Tere hommikust armas koolipere! Oleme täna päikesetõusu ajal kogunenud siia, tähistamaks meie kooli 96. sünnipäeva. Meie koolis on õppinud paljud lapsed meie heade õpetajate käe all. Õpilased on siit saanud hea hariduse ja nii mõnestki on sirgunud edukas arst, teadlane või mõnel muul alal edukas ilmakodanik.

Meie koolil on palju tuntud vilistlasi. Näiteks: lastekirjanik Ellen Niit, näitlejad Ita Ever, Marilin Jürman, Salme Reek, Tiina Tauraite, Taavi Eelmaa, helilooja Olav Ehala ja teised.

Meie kool ei ole alati kandnud nime Tallinna Kristiine Gümnaasium . 13.veebruaril 1919. aastal asutati kool nimega Tallinna Linna Teine Tütarlaste Gümnaasium. Läbi aegade on kool veel kandnud järgevaid nimesid : Aleksandrine Pedusaare tütarlaste kool, Tallinna 4. gümnaasium, Tallinna 4.keskkool, Tallinna Üldgümnaasium. Aastal 2006 sai kooli nimeks Tallinna Kristiine Gümnaasium.

Läbi aastate ja aja, läbi mitme iidse maja... need on  Meie kooli hümni esimese salmi esimesed read, mis annavad meile teada, et meie kool ei ole mitte alati tegutsenud siin majas. Selles majas on kool tegutsenud aastast 1963, oma uues kuues aastast 2008.

Meie kooli on edukalt juhtinud paljud tublid mehed ja naised. Täna on meie juhiks direktor Tiina Pall. Soovime teile palju edu ja jõudu, hoidmaks edaspidigi meie kooli tõusval kursil.

Meie kool on oma algusaegadest saadik pannud rõhku tugevale õppetööle ja õpilaste heaolule. Koolis on läbi aegade käinud tragid lapsed, kes korraldavad igasuguseid vahvaid üritusi ja sündmusi, et koolipäevadesse värvi ja lõbusust tuua. Meie tublimatest tublimad õpilased on esindanud kooli olümpiaadidel, spordivõistlustel ja paljudel muudel konkurssidel. Kõige väljapaistvamatele õpilastele on jagatud ka stipendiume.

Meie koolil on vanust ja väärikust. Siit on õpilased võtnud kaasa toredaid ja helgeid mälestusi.

Hoiame siis oma kooli mainet ka edaspidi kõrgel. Õppigem tublisti, õpetagem hästi ja mis kõige tähtsam: hoidkem kokku! Ilusat pidupäeva teile kõigile!


Aktused

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva ning Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 96. aastapäeva aktused toimuvad neljapäeval, 19. veebruaril.

8.50- 1.-2. klass
9.50- 3.-5. klass
10.55- 6.-8. klass
13.05- 9.-12. klass


Konverents "Homne kool"

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 96.aastapäevale pühendatud õpilaskonverents
 „Homne kool“  13.veebruaril 2015
Algus kell 9.00

 

I osa
 
1. Direktori sõnavõtt T.Pall
2. Regiina Müür 12.b „Vanema vajalikkus laste elus“ (juhendaja M.Labanova)
3. Anna Stepanova 9.b noorsoojutustus „Tahan elada“ (juhendaja H.Kelle),
    illustreerija Stella Palakainen 9.b (juhendaja L.Pari)
4. Hele-Riin Juhkama 12.b „Muusikateraapia“ (juhendaja M.Labanova)
5. Markus Prual 12.b „TKG poiste kehalised võimed“ (juhendaja M.Luik)
6. Andry Liiva 12.b „Relvad Eesti sõjaväes 1920 kuni tänapäev“ (juhendaja E. Hergauk)
7. KÜLALINE  AS Ragn-Sells juhatuse esimees Rain Vääna  „Kuidas planeerida oma tulevikku – kui Sina ei otsusta, siis otsustatakse Sinu eest!”

II osa 12.30

1. Hanna Heinloo 9.b luuleraamat „Võidu võti“ (juhendaja H.Kelle)
2. KÜLALINE soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik Hille Naaber „Mis on võrdne kohtlemine?“
3. Kirsti Kloren 12.b „Vanalinn  ja Viru tänav“ ( juhendaja E.Hergauk)
4. Mirjam Koppelmann,  Loren  Mendes 9.a  „Maitsetaimede eluring“ ( juhendaja H.Metsalu)
5. Tõnis Kink 12.b „Jäätmed“ (juhendaja J.Kosk)
6. Hedda Maret Eenmaa 12.b „Taaskasutus“ (juhendaja R.Neemela)
7. Carmen Tau, Greteliis  Raud,  Mirjam Toom  9.a „Taaskasutatud materjalidest moekollektsioon“ (juhendaja R.Neemela)
8. KÜLALINE  Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp „Homne kool aegade peeglis“
9. Gevin Niglas 9.b loovtöö „Akustiline soolokontsert“ ( juhendaja M.Labanova)


Õpi- ja  töötoad
toimuvad kell 10.00 ja 11.00. Iga 9.-12.klassi õpilane valib endale kummakski kellaajaks ühe töötoa.
1. Marget Indov  Eesti tantsu töötuba  11.00 (aulas)
2. Mart Usin  Väitlus                                10.00 ja 11.00 (304)
3. Heili Lindepuu  Kaasaegne tants       10.00 (aulas)
4. Riina Neemela  Viltimine                    10.00 ja 11.00 (414)
5. Liis Pari  Spreimaal                               10.00 ja 11.00 (313)
6. Lauri Vilibert  Robootika                     10.00 ja 11.00 (229)
7. Helen Kaljurand Tunnike elektrokeemiat 10.00 ja 11.00 (114)
8. Janno Puks  Keemia ja füüsika töötuba     10.00 ja 11.00 (116)
9. Mart Vihmand Kosmos (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) 10.00 ja 11.00 (217)
10. Konstantin Tsõbulevski  (Kostja)  Muusika ja digitaalne helitöötlus      10.00-11.50 (318)

 Õppekäigud

III kooliastmele 13.veebruaril 2015


7.a klass 11.30 õppekäik jäätmekäitlus ettevõttesse AS Ragn-Sells
7.b klass 10.30 õppekäik jäätmekäitlus ettevõttesse AS Ragn-Sells
Õppekäigud aitas ette valmistada lapsevanem Rain Vääna
8.a klass 11.30 õppekäik Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory
8.b klass 10.30 õppekäik Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory
Õppekäigud aitas ette valmistada lapsevanem Priit Peterson
Viltimise töötuba aitas ettevalmisrada lapsevanem Pille SamberkKonverents "Homne kool"


13.veebruaril on Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 96.aastapäev.

Seitsmendat  aastat tähistab meie koolipere oma sünnipäeva õpilaskonverentsiga, kus abituriendid esinevad oma eelmisel aastal kaitstud uurimistöid tutvustavate ettekannetega.9.klass esitleb õnnestunumaid loovtöid. Konverentsi esimeses osas on külalisesinejaks meie koolis õppinud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp.

Uuenduseks on töötoad, kus õpilane  osaleb loomeprotsessis ja saab uusi kogemusi, oskusi, teadmisi, emotsioone. Valida on kunsti, käsitöö, muusika, tantsu, väitlemise, robootika, kosmose ja füüsika-keemia töötubade vahel.


Konverentsi teise poole külalisteks on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik Hille Naaber ja AS Ragn-Sells juhatuse esimees Rain Vääna. Kosmose õpitoas esineb  Mart Vihmand Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusest Mektory, digitaalse helitöötlusega viib õpilasi kurssi muusikuna tuntud meie endine õpilane Konstantin Tsõbuletski.

Kolmandale kooliastmele toimuvad õppekäigud teadus- ja tööstusettevõtetesse.


Täname koostöö eest kooli aastapäeva ürituste ettevalmistamisel AS Ragn-Sellsi, Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust, lapsevanemaid Rain Väänat, Priit Petersoni, Pille Samberki, kooli endisi õpilasi Agu Uudeleppa ja Konstantin Tsõbuletskit.

Ootame konventsile 9.-12.klass õpilasi, lapsevanemaid, vilistlasi, tänaseid ja endisi õpetajaid ning kõiki, kes meie kooli heast käekäigust huvitatud on.

Konverents algab kell 9.00Tulevased sündmused:______________________________
16.05 Perepäev
27.05 9. klasside lõpukell
28.05 12. klasside lõpukell
08.06 Kooliaasta lõpuaktused
(v.a. 9. ja 12. klassid)
Kell 11.00 1.-4. klasside aktus
Kell 12.00 5.-8, 10.-11. klasside aktus

08.06 Vilistlaste kokkutulek - piletid Fientast
16.00 avatakse uksed
16.30 juubelipingi avamine
17.00 kontsert
19.00-23.00 Risto Paiste bänd, oksjon/üllatused

19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.