EST ENG RUS

 


     


Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi 2015-2016

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel 10. klassi lend järgmistele õppesuundadele: humanitaarsuund; reaalsuund.

Lisainformatsiooni valikainete kohta TKG gümnaasiumi õppekavast (dokumendiregistris). Vastuvõtukatsetel sooritavad TKG gümnaasiumiastmel õppida soovijad  inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles testid, mis sisaldavad ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

 

Katsed Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi toimuvad 26. märtsil 2015, kell 15.00!

Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt 24. märtsiks 2015 registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis.

Katsetele tulles peab õpilasel kaasas olema: isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, kalkulaator, joonlaud, harilik pliiats, sirkel.

 

Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis. Testide kogusumma 75 punkti (25+25+25).

Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest saadud punktidele järgmiselt:

 • ainult hinded “5“ ja "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 15 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 7 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 5 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 1 punkt;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti. 

 

Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel. Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt. Vestluselt võib lisanduda kuni 10 punkti. Vestlusteemad on järgnevad: motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ning vestluse tulemus. Vastuvõtukatsete tulemustest  teavitatakse õpilasi või vanemaid kirjalikult (e-kirjaga). Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1. oktoobrini 2015.

 

Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-26. juunini 2015!

Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtukatsed ja on nimetatud kooli õpilaskandidaadiks, järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • põhikooli lõputunnistus (originaal),
 • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia,
 • 1 foto 3 x 4 cm.

Õpilase kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib Tallinna Kristiine Gümnaasium õpilase esialgsesse nimekirja. Õpilane saab olla ainult ühe kooli esialgses nimekirjas. Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada, palub kool teatada oma soovist kirjalikult.

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate vastuvõtt gümnaasiumisse toimub katseteta. Õpilaskandidaatide väljaselgitamisel oma kooli õpilaste hulgast on olulised:

 1. õpitulemused ja suhtumine õppetöösse;
 2. saavutused õppe- ja huvitegevuses;
 3. aineõpetajate hinnangud;
 4. kooli kodukorra täitmine;
 5. koolikohustuse täitmine;
 6. IX klassi tunnistus s.h. eksamitulemused;
 7. põhikooli lõputunnistus.

TV10 Olümpiastarti

Meie kooli paremad kergejõustiklased võistlesid edukalt laupäeval vabariiklikel finaalvõistlustel.
Parima koha ja tulemuse saavutas Oliver Kruuspan 4B 60m tõkkejooksus - 8.koht ajaga 10,46 ( 64 võistlejat).
Teisi premaid tulemusi:
18.Ketlyn Kruse    7B- kaugushüpe 4.49 (68)
19. Frank Varblane 6A- teivashüpe 2.41 (51)
20.Gregor Kaur      4B - kõrgushüpe 1.21 (58)
Võistkonda kuulusid veel Kenro Tohter 7A, Brita-Ly Pipar 4B, Trine Elise Metsla 6A  


Edukad tulemused spordist

 

22.jaanuaril toimus Lasnamäe kergejõustikuhallis TV 10 Olümpiastarti Tallinna etapp.
Saavutati mitmeid tublisid tulemusi:
Oliver Kruuspan 4B -  2.koht 60m tõkkejooks   10,57  ja 5. koht kõrgushüpe 1.25 
Kenro  Tohter  7A - 4. koht 60m tõkkejooks 9,97
Gregor Kaur 4B -  6.koht  60m tõkkejooks 10,90
Frank Varblane 6A -   9.koht 60m tõkkejooks  10,29 ja 9.koht teivashüppes 2.00

Järgmine vabariiklik etapp toimub sellel laupäeval Lasnamäe hallis algusega 12.00

 


Lastevanematele, kelle lapsed alustavad kooliteed 1.septembril 2015

 

 

Ootame Teid kooliga tutvuma 25.veebruaril kell 17.30 kooli aulasse 

 

1.Tallinna Kristiine Gümnaasiumi olevik ja tulevik.  Direktor Tiina Pall

2. Kooli õppekava, 1.klassi õpilaste vastuvõtt. Õppealajuhataja Anu Rannus

3. Tutvumine kooli ruumidega.


Robootikute edukas osalemine FLL võistlusel

17. jaanuaril toimus Tallinna Energiakeskuses First Lego League robootikavõistluse Põhja-Eesti poolfinaal. Poolfinaalis osales 32 meeskonda, kelle seas ka Tallinna Kristiine Gümnaasiumi võistkonnad „RoboCraft“ ja „Öökullid“. Mõlemad meie kooli võistkonnad olid tublid ja pääsesid edasi 14-15. märts toimuvasse finaali. Lisaks toodi koju ka kaks hinnalist karikat: meeskond „Öökullid“ pälvis 1. koha karika Robotidisaini kategoorias ning 2. koha karika Robotimängu kategoorias. Õnnitleme mõlemaid meeskondasid!

RoboCraft meeskonda kuulusid: Joosep Lubi, Sebastian Jung, Mihkel Põdra, Sander Välek Veel, Eliis Ränisoo, Gerli Rehkalt, Oskar Kukk ja Holger Jürjo.  Juhendajad Katrin Tuul ja Lauri Vilibert.

Öökullid meeskonda kuulusid: Kristo Toots, Henri Haugas, Oliver Sild, Kristjan Mäetalu, Rasmus Lukas, Cevin Caius Koemets, Reimo Trei ja Madli Kaljo. Juhendaja Lauri Vilibert


Tulevased sündmused:______________________________
16.05 Perepäev
27.05 9. klasside lõpukell
28.05 12. klasside lõpukell
08.06 Kooliaasta lõpuaktused
(v.a. 9. ja 12. klassid)
Kell 11.00 1.-4. klasside aktus
Kell 12.00 5.-8, 10.-11. klasside aktus

08.06 Vilistlaste kokkutulek - piletid Fientast
16.00 avatakse uksed
16.30 juubelipingi avamine
17.00 kontsert
19.00-23.00 Risto Paiste bänd, oksjon/üllatused

19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.