EST ENG RUS

 


     


Teatrikuul teatrisse

Teatrikuud tähistasid 8.klassid ühiskülastusega Noorsooteatrisse. Koostööpäeval, 17.märtsil vaatasime etendust „Miks me varastasime auto“, mis rääkis inimlikkusest, siirusest ja tunnete haprusest. Lavastuse jätkuks on teatriarvustuse kirjutamine kirjanduse tunnis.

Õpetajaid tänas VAT teater koostöö eest koolituse ja etendusega „Agnes, kroonikud ja psühhokroonikud“. Erivajadustega inimeste teema juhtis tähelepanu tänasele vaimse tervise olukorrale. Teater oli avanud ka pihiboxi ehk anonüümse mikrofoni, kus õpetajad said avaldada oma soove ja ettepanekuid teatritegijatele.

Koolitusel osalesid õpetajad Marika Ritso ja Piret Vahtra.


Luulepäev luuletuste ja luuletajatega

Rahvusvahelisel luulepäeval, 21.märtsil kohtusid meie kooli õpilased ja õpetaja Piret Vahtra Tallinna Keskraamatukogus noorte luuletajatega. 8.a ja 8.c klassi külaliseks oli noor poeet Reijo Roos, kes kõneles luuletamise isiklikust ja ühiskondlikust väljundist, tutvustas oma loometeed ja luges tekstinäiteid avaldatud loomingust.

9.c ja 9.d klass kohtus eelmise aasta Juhan Liivi luulepreemia laureaadi ja ajakirja Värske Rõhk toimetaja Mirjam Parvega. Teemaks luule sõnavara leidmine omakeelses ja tõlkeluules. Tutvustati loomehuviliste õpilaste võimalusi saada asjatundlikku tagasisidet oma luulekatsetustele ja jõuda trükiste veergudele. Osalejad said kingituseks ajakirja Värske Rõhk viimase numbri.

Kõik 7.-12.klassid tähistavad luulepäeva vendade Liivide etluskonkursi klassivoorudega 20.-22. märtsini. 23.märtsil toimub etluskonkursi koolivoor.

Tekst: õpetaja Piret Vahtra


Lauatennises 2. koht

Reti Juus ja Erik Nüüd esindasid meie kooli Tallinna koolide lauatennise võistlusel 8. märtsil. Mõlemad saavutasid kõrge 2. koha. Palju õnne!


Hoiame ja austame oma emakeelt

Eesti keele püsimine oleneb meie kõigi soovist oma emakeelt kõnelda, hoida ja austada.

Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval meenutasid emakeelepäeva tekkimise lugu luuletekstidega 9. ja 11. klassi õpilased õpetaja Helmi Kelle juhendamisel.

Emakeelepäevale pühendatud interaktiivse viktoriini küsimused  kolmele kooliastmele koostas õpetaja Liina Pärismaa. 5.-6. klasside  vanuserühmas võitis 5.a klass, 7.-8. klassidest olid tasavägiselt tublid 7.b, 7.d ja 8.b. Vanemas kooliastmes 1. koht 12. klass, 2. koht 10. klass ja 3. koht 9.a klass. Ka pealtvaatajatel oli õpetlik värskendada teadmisi eesti keele ajaloost, vanasõnadest ja erinevate grammatiliste vormide moodustamisest. 10.klass pani oma õigekirjaoskuse proovile e-etteütlust kirjutades. Emakeeletundides vaadati EKI keelekilde eesti sõnade seletustega tuntud näitlejate esituses ja kinnistati paronüümide teemat Rahvusraamatukogu digiviktoriini tehes. Algklassid panid vestibüülidesse välja oma traditsioonilise Kauni Käekirja konkursi tööd. Emakeelepäeva üritustest ootavad veel järge 8. ja 9.klasside kohtumised luuletajate Reijo Roosi ja Mirjam Parvega Tallinna Keskraamatukogus.

Iga päev eesti keelt väärtustades anname panuse oma emakeele püsimisse.

Kaunist emakeelepäeva meile kõigile!


Erasmus+ projekt "Code of Future Eco Friendly Robotics" kohtumine Poolas

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 11. klasside õpilased koos õpetajate Käthliin Järve ja Lauri Vilibertiga osalesid Erasmus+ projekti "Code of Future Eco Friendly Robotics " raames kohtumisel Poolas.
Projekti vältel keskendutakse STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) teadmiste omandamisele ja kinnistamisele ning samuti uutele kogemustele. Projektiga seoses on varasemalt toimunud mitmeid kohtumisi, kuid sel korral külastati Poolat.
Õpilased jaotati kohtumise esimesel päeval gruppidesse ning nende samade gruppidega tehti ühiseid ülesandeid terve nädala vältel. Õpilased lahendasid ülesandeid kasutades VEX IQ roboteid ja droone. Seeläbi oli õpilastel võimalik suhelda ja tutvuda üksteisega ning omavaheline suhtlus toimus inglise keeles.

Tutvusime Rzeszowi linna maa-aluste käikudega ning külastasime Bochnia sooalakaevandust ja Lancuti lossi. Samuti tutvustati noortele Rzeszowi linnas asuvat õhuseirejaama.

Täname Poola partnereid, et nad meid võõrustasid ning, et saime selle õppereisi jooksul häid kogemusi ja meeldivaid mälestusi!


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.