EST ENG RUS

 


Viimati lisatud


Esikoht inseneeria karjääripäeval

3.novembril toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis projekti “100 sammu inseneerias” raames inseneeria karjääripäev. Sündmusest võttis osa suur hulk gümnasiste ja üliõpilasi üle kogu Eesti. Meie kooli esindasid 11.ab klassi reaalrühma noormehed.

Päeva jooksul tutvustati kõigile TTK õppekavasid.Saime külastada laboreid, osaleda õpitubades, vestlusringides ning orienteerumisvõistlusel ja tutvuda erinevate tulevaste praktika- ja tööpakkumistega.

Toimus ka Goldbergi masina ehitamise võistlus, kus esikoha saavutas Võru Kreutzwaldi kool. Laborites orienteerumisvõistluse, kus oli vaja näidata kiirust, osavust ja nutikust reaalainetes, võitis gümnaasiumite arvestuses meie kooli 11. klassi poiste tiim:
Mihkel Samberk
Ragnar Kramm
Ken Erik Kalme

Karjääripäev oli väga mitmekesine, hariv ja äratas huvi insenerikutse õppimise vastu.

Ken Erik Kalme
11.ab

 


Lavastus ’’IDEM’’ sundis küsima kes ma olen? ja miks ma elan?

Teisipäeval, 7. novembril käis 11.ab klass Vaba Lava teatrikeskuses vaatamas audiovisuaalset identiteeti käsitlevat lavastust “IDEM”. Etendus jõudis lavale Tallinna Kodurahuprogrammi raames ja toimus vaheldumisi eesti ja vene keeles.


Lavastus puudutas nii üksikindiviidi ja tema personaalsuse küsimusi kui ka kooseksisteerimise ja adaptsiooni võimalusi.Keskseks tõusid sotsiaalse identiteediga seotud alammõisted nagu kultuuriline, sooline ja rahvuslik identiteet. Publikule näidati, kuidas inimene sünnib ning kuidas mõjutab ja kujundab teda paheline ühiskond. Lavastusse kokku põimitud muusika, liikumine, valgus- ja visuaalefektid ning dokumentaalkaadrid moodustasid võimsa terviku. ’’IDEM’’ illustreeris täiuslikult tänapäevaühiskonnas aktuaalseid identiteediprobleeme ja pani meidki küsima eneselt olemise tuumküsimusi.

Elektra Pallasma
11.ab

 


Muusikaline põige vene kultuuri

1.novembril toimus gümnaasiumiklassidele vene muusika kontsert. Balalaikal ja kitarril musitseeris ansambel Tallinna Balalaika.

Esitusele tuli kümmekond pala vene rahvuslaulude repertuaarist kui ka tuntud bändide ABBA ja Mamma Mia loomingust. 45 minuti jooksul sai kuulajaskond kogeda balaika pehmet ja joovastavat kõla, sekka ka veidi süngemaid noote. Mõtlikuma ja lõbusama loo vaheldus hoidis kontrasti tõttu pidevalt kuulajaid kaasas.Kontserdi olemus andis igaühele võimaluse põigata mõttes vene kultuuri kardinate vahele,tunnetada läbi muusika rahva hinge.Kogu saali haaras energiaküllusega kõigile tuntud lõpupala “Kalinka”.
Kontsert puudutas kuulajate hinge, avardas kultuuriteadmisi ja oli heaks sidemeks erinevate õppeainete lõimimisel.

Jane-Ly Buhvestova
11.ab

 


Koostöö Keskraamatukoguga arendas õpioskusi

30.oktoobril osales 11.ab klass teabeallikate koolituselTallinna Keskraamatukogus.

Infotunnis tutvustati erinevaid andmebaase, et aidata uurimistöö tegijal leida teemale vastavaid trükiseid ja digitaliseeritud teavet.Õpetati lugema infokirjeid ja leidma veebist raamatuid, ajakirju, ajalehti, teadustöid, anti aimu nende kättesaadavusest ja kasutuspiirangutest.Saime teada, et digiallikad jagunevad avatud ja piiratud ligipääsuga allikateks.Viimastest teabe saamiseks, tuleb minna raamatukokku ja vormistada end lugejaks.Lähemalt tutvuti andmebaasidega ESTER,DIGAR ja ISE, saadi kurssi e-raamatute laenutamisega. Loengu lõpus oli võimalus panna värskelt õpitud oskused praktikasse.
Koolitustund oli igati hariv ja arendav, viies õpilasi kurssi teabe otsimise ja hankimise nüanssidega.

Oskar Kask
11.ab

 


Emakeele Seltsi noortelaager ’’Eesti Vabariik 100’’

23.-25. oktoobrini toimus Peipsi ääres asuvas Nina külas Emakeele Seltsi noortelaager. Kokku võttis laagrist osa 23 õpilast erinevatest koolidest üle Eesti. Meie kooli gümnasistidest õnnestus keelelaagris juba teist aastat osaleda Silvia Kirillovil ja Eva-Liina Metsaluigel 11.ab klassist.Hariduslik ettevõtmine toimus Peipsi ääres asuvas Nina külas.

Emakeelelaager koosnes informatiivsetest ettekannetest, Nina küla tutvustavast jalutuskäigust ning harivatest muuseumikülastustest.Keelehuvilistele tutvustati ka vanausuliste elu-olu, nende keele omapära ning kohalike ajalugu. Ettekanded olid üldiselt seotud lingvistikaga ning eesti keele ajaloolise taustaga, kuid laagri mitmekesistamiseks, räägiti ka loovkirjutamisest ja oma perekonna sugupuu uurimise võimalustest.Suhtlemisrõõmu pakkusid keelemängud, vaimu värskendav oli loovkirjutamine.

3-päevane hariduskäik võimaldas noortel külastada ka kahte erinevat muuseumi. Juhan Liivi muuseumis saadi täpsemalt teada poeedi elust, kirjaniku ning tema armastatu Liisa Goldingu kirjavahetustest. Sigurimuuseumis peatuti, et maitsta vanausuliste traditsioonilisi toite, saada teadmisi põlluharimisviisidest ning siguritaime kasutusaladest nii kangatrükis kui ka kohvi valmistamisel.

Keelelaager pani mõtlema emakeele mitmekesisusele, keelekasutajate iseärasustele ja oli heaks ettevalmistuseks lähenevale emakeeleolümpiaadile “Eesti keel kui riigikeel”.

Eva-Liina Metsaluik

11.ab

 


Tulevased sündmused:


Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"