EST ENG RUS

 


     


Kasuta statistikaameti andmeid õppetöös

3.novembril toimus 11.ab klassi uurimistöö tund statistikaametis.

Esmalt tehti meile majatuur uues ja modernses hoones.Seejäre tutvustas peadirektor statistikaameti ülesandeid ja sealsete töötajate ameteid. Õpilastele tehti ka pakkumine tulla tööle küsitlejana.


Järgnesid kohtumised spetsialistidega ja töö sisulise osa tutvustamine.Räägiti andmekogumise võimalustest ja selle vajalikkusest.Peaanalüütik andis ülevaate andmete töötlemisest ja selle tulemustest. Saime teada, et Eestis on kuni 26 aastaseid noori üle 385 tuhande ehk 29,3 % elanikkonnast, et kõige pikema elueaga inimesed elavad Lääne-Eesti mandriosas ja kõige suurem on inimeste sissetulek Viimsi vallas. Märgiti ära, et esimene laps sünnib Eestis keskmiselt alles 29.9-aastastel emadel.
Saime hea ülevaate,milliseid lehekülgi saame uurimistööd tehes kasutada abimaterjalina.Kõigile on avatud statistika vaba andmebaas, visualiseeritud ülevaate töödeldud andmetest annab statistika kaardirakendus. Huvitav ja hariv koolitus viis meid kurssi erinevate andmekogumismeetodite, andmebaaside ning statistika graafilise kujutamisega.

Kevin Kivi
11.ab

 


Esikoht inseneeria karjääripäeval

3.novembril toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis projekti “100 sammu inseneerias” raames inseneeria karjääripäev. Sündmusest võttis osa suur hulk gümnasiste ja üliõpilasi üle kogu Eesti. Meie kooli esindasid 11.ab klassi reaalrühma noormehed.

Päeva jooksul tutvustati kõigile TTK õppekavasid.Saime külastada laboreid, osaleda õpitubades, vestlusringides ning orienteerumisvõistlusel ja tutvuda erinevate tulevaste praktika- ja tööpakkumistega.

Toimus ka Goldbergi masina ehitamise võistlus, kus esikoha saavutas Võru Kreutzwaldi kool. Laborites orienteerumisvõistluse, kus oli vaja näidata kiirust, osavust ja nutikust reaalainetes, võitis gümnaasiumite arvestuses meie kooli 11. klassi poiste tiim:
Mihkel Samberk
Ragnar Kramm
Ken Erik Kalme

Karjääripäev oli väga mitmekesine, hariv ja äratas huvi insenerikutse õppimise vastu.

Ken Erik Kalme
11.ab

 


Lavastus ’’IDEM’’ sundis küsima kes ma olen? ja miks ma elan?

Teisipäeval, 7. novembril käis 11.ab klass Vaba Lava teatrikeskuses vaatamas audiovisuaalset identiteeti käsitlevat lavastust “IDEM”. Etendus jõudis lavale Tallinna Kodurahuprogrammi raames ja toimus vaheldumisi eesti ja vene keeles.


Lavastus puudutas nii üksikindiviidi ja tema personaalsuse küsimusi kui ka kooseksisteerimise ja adaptsiooni võimalusi.Keskseks tõusid sotsiaalse identiteediga seotud alammõisted nagu kultuuriline, sooline ja rahvuslik identiteet. Publikule näidati, kuidas inimene sünnib ning kuidas mõjutab ja kujundab teda paheline ühiskond. Lavastusse kokku põimitud muusika, liikumine, valgus- ja visuaalefektid ning dokumentaalkaadrid moodustasid võimsa terviku. ’’IDEM’’ illustreeris täiuslikult tänapäevaühiskonnas aktuaalseid identiteediprobleeme ja pani meidki küsima eneselt olemise tuumküsimusi.

Elektra Pallasma
11.ab

 


Muusikaline põige vene kultuuri

1.novembril toimus gümnaasiumiklassidele vene muusika kontsert. Balalaikal ja kitarril musitseeris ansambel Tallinna Balalaika.

Esitusele tuli kümmekond pala vene rahvuslaulude repertuaarist kui ka tuntud bändide ABBA ja Mamma Mia loomingust. 45 minuti jooksul sai kuulajaskond kogeda balaika pehmet ja joovastavat kõla, sekka ka veidi süngemaid noote. Mõtlikuma ja lõbusama loo vaheldus hoidis kontrasti tõttu pidevalt kuulajaid kaasas.Kontserdi olemus andis igaühele võimaluse põigata mõttes vene kultuuri kardinate vahele,tunnetada läbi muusika rahva hinge.Kogu saali haaras energiaküllusega kõigile tuntud lõpupala “Kalinka”.
Kontsert puudutas kuulajate hinge, avardas kultuuriteadmisi ja oli heaks sidemeks erinevate õppeainete lõimimisel.

Jane-Ly Buhvestova
11.ab

 


Koostöö Keskraamatukoguga arendas õpioskusi

30.oktoobril osales 11.ab klass teabeallikate koolituselTallinna Keskraamatukogus.

Infotunnis tutvustati erinevaid andmebaase, et aidata uurimistöö tegijal leida teemale vastavaid trükiseid ja digitaliseeritud teavet.Õpetati lugema infokirjeid ja leidma veebist raamatuid, ajakirju, ajalehti, teadustöid, anti aimu nende kättesaadavusest ja kasutuspiirangutest.Saime teada, et digiallikad jagunevad avatud ja piiratud ligipääsuga allikateks.Viimastest teabe saamiseks, tuleb minna raamatukokku ja vormistada end lugejaks.Lähemalt tutvuti andmebaasidega ESTER,DIGAR ja ISE, saadi kurssi e-raamatute laenutamisega. Loengu lõpus oli võimalus panna värskelt õpitud oskused praktikasse.
Koolitustund oli igati hariv ja arendav, viies õpilasi kurssi teabe otsimise ja hankimise nüanssidega.

Oskar Kask
11.ab

 


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.