EST ENG RUS

 


Viimati lisatud


Isadepäeva seiklusmäng

 

Neljapäeval, 16. novembril toimus Kristiine gümnaasiumis isadepäevale pühendatud seiklusmäng. Kümnest kontrollpunktist koosnenud seiklusraja läbis 41 võistkonda. Seiklejad panid ennast proovile eriilmeliste ülesannete lahendamisel.

Osalejad võtsid mõõtu mälumängus, nuputamisülesannete lahendamises, erinevate pildimängude lahendamises, täpsusviskes ja programmeerimises. Sõbralikus õhkkonnas kulgenud mängu võitis võistkond 23 (Andres, Kadrian, Aivar, Gert, Kaspar, Risto, Mirtel, Revor, Kristel, Olari) , kes kogus 83 punkti. Seiklusmängul osales üle 300 isa, ema ja õpilase. 

Isadepäeva seiklusmängu aitasid korraldada Kristiine gümnaasiumi õpetajad ning õpilased.

Tulemusi näeb SIIN.


Projektipäev Sagadi looduskoolis

 

13.novembril toimus 11.ab klassile uurimisteemaline koolitus Sagadi mõisas.

Esmalt tutvustati meile uurimistöö läbiviimise metoodikat ja uurimismeetodeid. Seejärel korrati üle uurimistöö põhietapid.


Koolituse teises pooles jaotati klass gruppideks ning saime õpitut praktikas rakendada. Iga grupp pidi läbima mõisa alal kaheksa punkti, kus tuli täita erinevaid huvitavaid ülesandeid ja kätte antud tööleht.Ülesanded olid seotud andmete kogumisega, mis on väga oluline protsess uurimistöös.Ülesanded olid väga mitmekesised, näiteks puude mõõtmise erinevate tehnikad, puutüvedel sambla kasvu määramine ilmakaartest lähtuvalt ja radioktiivsuse mõõdistamine mõisahoone keldris kui ka esimesel korrusel. Kogutud materjali põhjal tuli koostada mini-uurimistöö ja see grupiga ette kanda.

Koolituspäev oli uurimistöö koostajale praktilise väärtusega. Boonuseks oli kaunis mõisamiljöö. Tublisid õpilasi ei morjendanud ka karge ilm.
Markus Moring
11.ab

 

 


Kasuta statistikaameti andmeid õppetöös

3.novembril toimus 11.ab klassi uurimistöö tund statistikaametis.

Esmalt tehti meile majatuur uues ja modernses hoones.Seejäre tutvustas peadirektor statistikaameti ülesandeid ja sealsete töötajate ameteid. Õpilastele tehti ka pakkumine tulla tööle küsitlejana.


Järgnesid kohtumised spetsialistidega ja töö sisulise osa tutvustamine.Räägiti andmekogumise võimalustest ja selle vajalikkusest.Peaanalüütik andis ülevaate andmete töötlemisest ja selle tulemustest. Saime teada, et Eestis on kuni 26 aastaseid noori üle 385 tuhande ehk 29,3 % elanikkonnast, et kõige pikema elueaga inimesed elavad Lääne-Eesti mandriosas ja kõige suurem on inimeste sissetulek Viimsi vallas. Märgiti ära, et esimene laps sünnib Eestis keskmiselt alles 29.9-aastastel emadel.
Saime hea ülevaate,milliseid lehekülgi saame uurimistööd tehes kasutada abimaterjalina.Kõigile on avatud statistika vaba andmebaas, visualiseeritud ülevaate töödeldud andmetest annab statistika kaardirakendus. Huvitav ja hariv koolitus viis meid kurssi erinevate andmekogumismeetodite, andmebaaside ning statistika graafilise kujutamisega.

Kevin Kivi
11.ab

 


Esikoht inseneeria karjääripäeval

3.novembril toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis projekti “100 sammu inseneerias” raames inseneeria karjääripäev. Sündmusest võttis osa suur hulk gümnasiste ja üliõpilasi üle kogu Eesti. Meie kooli esindasid 11.ab klassi reaalrühma noormehed.

Päeva jooksul tutvustati kõigile TTK õppekavasid.Saime külastada laboreid, osaleda õpitubades, vestlusringides ning orienteerumisvõistlusel ja tutvuda erinevate tulevaste praktika- ja tööpakkumistega.

Toimus ka Goldbergi masina ehitamise võistlus, kus esikoha saavutas Võru Kreutzwaldi kool. Laborites orienteerumisvõistluse, kus oli vaja näidata kiirust, osavust ja nutikust reaalainetes, võitis gümnaasiumite arvestuses meie kooli 11. klassi poiste tiim:
Mihkel Samberk
Ragnar Kramm
Ken Erik Kalme

Karjääripäev oli väga mitmekesine, hariv ja äratas huvi insenerikutse õppimise vastu.

Ken Erik Kalme
11.ab

 


Lavastus ’’IDEM’’ sundis küsima kes ma olen? ja miks ma elan?

Teisipäeval, 7. novembril käis 11.ab klass Vaba Lava teatrikeskuses vaatamas audiovisuaalset identiteeti käsitlevat lavastust “IDEM”. Etendus jõudis lavale Tallinna Kodurahuprogrammi raames ja toimus vaheldumisi eesti ja vene keeles.


Lavastus puudutas nii üksikindiviidi ja tema personaalsuse küsimusi kui ka kooseksisteerimise ja adaptsiooni võimalusi.Keskseks tõusid sotsiaalse identiteediga seotud alammõisted nagu kultuuriline, sooline ja rahvuslik identiteet. Publikule näidati, kuidas inimene sünnib ning kuidas mõjutab ja kujundab teda paheline ühiskond. Lavastusse kokku põimitud muusika, liikumine, valgus- ja visuaalefektid ning dokumentaalkaadrid moodustasid võimsa terviku. ’’IDEM’’ illustreeris täiuslikult tänapäevaühiskonnas aktuaalseid identiteediprobleeme ja pani meidki küsima eneselt olemise tuumküsimusi.

Elektra Pallasma
11.ab

 


Tulevased sündmused:


E 19.03 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnikino
K 21.03 Mälumängud (pärast kolmandat tundi 5.-7. klass ja pärast neljandat 8.-12. klass)
N 22.03 pärast kolmandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
R 23.03 pärast teist tundi ÕE koosolek
R 23.03 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnidisko
Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"